`

Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczn

Msze św. w parafii

w niedzielę w dni powszednie
  • 7:00
  • 9:00
  • 10:30 (w Koszelówce)
  • 12.00
  • 15.00 /w związku ze stanem epidemicznym/
  • 17.00
  • 7:00
  • 17:00 /okres zimowy/
  • 18.00 /okres letni/ - rozpoczniemy w piątek 27.III. 2020 r.
  • w związku ze stanem epidemicznym msza św. wieczorowa w sobotę / o g. 18:00 / - będzie mszą św. niedzielną.