`

Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego; każdy,kto w Niego wierzy, ma życie wieczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytania ofertowego

Kliknij tutaj, aby pobrać załącznik