`

Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczn

Strona główna

WIELKI   POST

 

Witaj na stronie parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Starej Kornicy. Znajdziesz na niej podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania naszej parafii i aktualności z nią związane.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOMUNIKAT BISKUPA SIEDLECKIEGO KAZIMIERZA GURDY

 

W związku z trwającą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez organy państwowe kolejnymi ograniczeniami, w duchu odpowiedzialności za siebie i inne osoby, zarządzam, co następuje:

 1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane jedynie z uczestnictwem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
 2. Ważną sprawą w kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.
 3. Doceniając wartość modlitwy osobistej, zachęcam wiernych  zwłaszcza do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach. Należy przy tym zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła pięciu.
 4. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej o powierzonych sobie wiernych. Przypominam jednak, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.
 5. Komunikat dotyczący wskazań liturgicznych odnośnie do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy czwartek.
 6. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 7. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Kodeńskiej i Błogosławionych Męczenników z Pratulina.

+ Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

L.dz. 226/2020

Siedlce, dnia 24 marca 2020 r.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

TRANSMISJE  MSZY ŚW. i  NABOŻEŃSTW

W niedzielę Katolickie Radio Podlasie transmituje Mszę św. z siedleckiej katedry o godzinie 10.00. W dni powszednie transmisja Mszy św. rozpoczyna się o godzinie 6.00.

W każdy piątek w okresie Wielkiego Postu na antenie Katolickiego Radia Podlasie o godzinie 15.30 emitowane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 13 marca rozważania poprowadzi Agnieszka Pasztor.

W każdą niedzielę o godzinie 19.00 na antenie Radia Podlasie emitowane są Gorzkie Żale.

Stacje ogólnopolskie

Niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek,  – niedziela.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

W  tygodniu

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP 3 pasmo ogólnopolskie oraz na
kanale You Toube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www.
episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji
radiowych oraz w internecie.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OŚRODEK  ZDROWIA  W  KORNICY

NZOZ  Ośrodek Zdrowia w Kornicy informuje o zawieszeniu działania punktu pobierania krwi i pracowni rehabilitacji.

Uprzejmie prosimy pacjentów o niezgłaszanie się do ośrodka bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego.  W trakcie rozmowy telefonicznej pracownik przychodni oceni konieczność wizyty i jej termin. Dla osób , które nie wymagają osobistej wizyty u lekarza istnieje możliwość wypisania e-recepty bez wizyty w ośrodku.

Prosimy o kontakt pod numerami :

                                    83 358 78 21

                                    731 616 985

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO      

 

URZĄD  GMINY  STARA  KORNICA

                                                                       Stara Kornica, dnia 13 marca 2020 r.

APEL

            W związku ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2  Gminny Zespół Zarządzenia Kryzysowego  w Starej Kornicy w dniu 13 marca 2020 r. w oparciu o dyrektywy władzy centralnej apeluje o ograniczenie do minimum wizyty w miejscach publicznych oraz przebywania  w dużych skupiskach ludzi. Ograniczając kontakt bezpośredni możemy skuteczniej  się chronić i zapobiegać zachorowaniom, a także przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszym otoczeniu.

            Szczególną uwagę prosimy zwracać na osoby starsze i samotne - rodzinę i sąsiadów. Być może będzie im potrzebna pomoc w zrobieniu zakupów, wykupieniu recept w aptekach, znalezieniu numerów telefonów czy opłaceniu rachunków.

            W związku z zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych, apelujmy do rodziców  o ograniczenie wyjść dzieci i młodzieży z domów do niezbędnych i unikania przez nich dużych skupisk ludzi, takie zachowanie spowoduje poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego nas wszystkich. Przypominamy, że dzieci są częstymi nosicielami wirusa, a nie występują  u nich objawy, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób dorosłych  i seniorów.  Rodzicom przysługuje za ten czas opieki zwolnienie od pracy oraz zasiłek opiekuńczy. Poradnik w tej sprawie publikowany jest na stronie www.zus.pl.

            Wszystkich interesantów Urzędu Gminy Stara Kornica oraz gminnych jednostek organizacyjnych prosimy, o to by w miarę możliwości załatwić sprawy drogą elektroniczną lub telefonicznie, a także ograniczenie osobistych wizyt. Bezpośrednie składanie korespondencji lub dokumentów należy ograniczyć do sytuacji szczególnie uzasadnionych. Apelujmy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, profilaktycznie zachować odpowiedni dystans (odległość) od innych oczekujących. Jednocześnie zachęcamy Państwa  do korzystania z dostępnych narzędzi załatwienia spraw administracyjnych za pomocą Internetu – wiadomości e-mail: gmina@kornica.org, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej: /8jv9fc7e31/skrytka.

Urząd Gminy zawiadamia, że ze względu na troskę o inkasenta i ludzi, których odwiedza aby odczytać wodomierze, w tym miesiącu nasz pracownik nie będzie tego czynił. Prosimy o podanie stanu wodomierza drogą telefoniczną.

            Unikajmy tłumów, kolejek i spotkań większej grupy osób, spotkań pod sklepem  i w sklepie szanując również zdrowie sprzedawców. Nie wybierajmy się masowo do sklepów wykupować w panice zapasów. Idziesz do sklepu - zrób sobie listę zakupów, żeby nie chodzić wśród półek zbyt długo.

            Jeśli nasi bliscy wrócili z zagranicy niech postępują zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Niech zostaną w domach i ograniczą kontakt ze znajomymi.

            Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Starej Kornicy zwraca się z prośbą, aby osoby, które chcą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu nie przychodziły do ośrodka, tylko skorzystały z teleporady (porada udzielona przez telefon).

Bardzo Państwa prosimy, by wszystkie apele o zachowanie ostrożności traktować bardzo poważnie. Każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych, ale też za osoby, z którymi kontaktujemy się  w miejscach publicznych.

Dzisiaj już wiemy, że państwa, które na czas nie podjęły odpowiednich kroków płacą najwyższą cenę: zdrowia obywateli, skutków ekonomicznych i społecznych.  W Polsce służby, władze centralne oraz samorządy starają się wprowadzić rozwiązania, które będą działały do przodu, chroniąc przed skutkami epidemii. Kroki te często wymagają ogólnospołecznego zrozumienia: tylko wspólna profilaktyka może zabezpieczyć nas przed wirusem.

                                                                                        

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                      Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                         /-/ Kazimierz Hawryluk

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
na czas trwającej epidemii koronawirusa
oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Trwająca w naszej Ojczyźnie sytuacja i wprowadzony stan epidemii sprawiają, że niemożliwe jest prowadzenie pracy duszpasterskiej, tak jak to się dzieje w zwyczajnych warunkach. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo każdego człowieka konieczne jest dostosowanie się do wymogów prawa państwowego oraz zaleceń władz kościelnych, mimo, że jest to bolesne i często niesie wiele trudności.
Bardzo dziękuję wszystkim Księżom za zrozumienie powagi sytuacji, solidarność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, organizowanie adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia i dyżur w konfesjonale, a także za umożliwienie wiernym łączności z kościołem parafialnym poprzez transmisje za pośrednictwem Internetu Mszy św. i nabożeństw oraz różnych form rekolekcji i konferencji. Wiernym Świeckim zaś wyrażam wdzięczność za modlitwę oraz za wyrozumiałość i współpracę w tym, byśmy mogli zminimalizować niebezpieczeństwo rozszerzania się epidemii.
W dniu 19 marca i 25 marca br., na polecenie Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret w sprawie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. Dnia 21 marca br. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowała wskazania dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W oparciu o te dokumenty, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., (Dz. U. z 2020 r., poz. 522), podtrzymując decyzje zawarte w poprzednich zarządzeniach, postanawiam, co następuje:
1. Ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane udzielona wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej oraz przebywającym na jej terytorium, obowiązuje do odwołania. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie przypominam, że wierni korzystający z dyspensy są zobowiązani do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.
2. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę, dlatego bardzo proszę, aby Msze św. były sprawowane jedynie z ewentualnym uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy św. (maksymalnie 5 osób). Na drzwiach kościoła należy wywiesić stosowną informację.
3. W związku z powyższym bardzo proszę o jednoczenie się na modlitwie poprzez środki społecznego przekazu. Wyrażam wdzięczność wszystkim duszpasterzom, którzy zatroszczyli się o organizację transmisji Mszy św. ze swoich kościołów parafialnych
i zalecam - w miarę możliwości - o organizowanie takich transmisji w pozostałych kościołach.
4. Msze św. mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i cmentarnych. W domach zakonnych Msze św. mogą się odbywać jedynie bez udziału wiernych świeckich.
5. W ciągu dnia kościoły powinny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.
6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, zalecam, aby zawiesić tradycyjne comiesięczne i przedświąteczne wizyty u chorych. Pamiętać jednak trzeba o tym, że gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia sakramentów św., kapłan nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. Kapelani w szpitalach winni stosować się rygorystycznie do zarządzeń władz szpitalnych.
7. Na tablicach ogłoszeń, na drzwiach kościoła, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych należy umieścić stosowne informacje o możliwości korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
8. Stosownie do norm zawartych w kan. 964 § 1-2 KPK właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). Sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, bez wątpienia stanowi ową uzasadnioną przyczynę odstępstwa od przywołanego przepisu prawa. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i większej odległości między penitentem a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchownych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.
9. Informuję, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, przechodzącym kwarantannę, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 19 marca 2020 r.). Szczegółowe warunki zyskania tego odpustu są zawarte w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, zamieszczonym na stronie internetowej naszej diecezji.
10. Odnośnie celebracji obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego należy stosować się do norm zawartych we „Wskazaniach Biskupa Siedleckiego dotyczących Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Nie należy zatem wprowadzać własnych inicjatyw duszpasterskich i pobożnościowych.
11. Udział wiernych w celebracji Triduum Paschalnego, jak i adoracji przy tzw. Ciemnicy i Grobie Pańskim jest ograniczona przepisami państwowymi (maksymalnie 5 osób, poza sprawującymi posługę).
12. W parafiach nie należy błogosławić wody w Wielką oraz organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku obrzęd ten ma mieć charakter liturgii domowej, modlitwa błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny powinna być poprowadzona przez ojca lub matkę, ewentualnie inną dorosłą osobę (tekst modlitwy znajduje się w załączniku nr 2). Proszę Księży Proboszczów o rozpowszechnienie tego tekstu wśród parafian.
Trwając na modlitwie i ufając w Boże miłosierdzie wszystkim z serca błogosławię.
BISKUP SIEDLECKI
L. dz. 227/2020
Siedlce, dnia 26 marca 2020 r.

 

Ogłoszenia parafialne
 

 

Msze św. w parafii

w niedzielę w dni powszednie
 • 7:00
 • 9:00
 • 10:30 (w Koszelówce)
 • 12.00
 • 15.00 /w związku ze stanem epidemicznym/
 • 17.00
 • 7:00
 • 17:00 /okres zimowy/
 • 18.00 /okres letni/ - rozpoczniemy w piątek 27.III. 2020 r.
 • w związku ze stanem epidemicznym msza św. wieczorowa w sobotę / o g. 18:00 / - będzie mszą św. niedzielną.

 

 

 

Kontakt

tel: (83) 358-78-24

 

Adres
Stara Kornica 160
08-205 Kornica

 

e-mail
parafia@kornica.sacro.pl

 

Konto parafialne
BS KORNICA
30 8035 0000 0000 1094 2000 0010
 

Nr konta na wkład własny na remont kościoła:

67 8035 0000 0000 3694 2000 0010