`

Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego; każdy,kto w Niego wierzy, ma życie wieczne

Księża

Ks. Kanonik Józef Mironiuk Senior
Ks. Mirosław Pietrzak Proboszcz
Ks. Damian Koryciński Wikariusz