`

Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca...

Księża

Ks. Mirosław Pietrzak Proboszcz
Ks. Damian Koryciński Wikariusz
Ks. Józef Mironiuk Senior