`

Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczn

Ogłoszenia

 

 

 

 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

 

 

9. V. 2021

VI NIEDZIELA WIELKANOCY

 

Apelujemy o modlitwę w rodzinach, o uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii/ dla większości przez media elektroniczne/, o korzystanie z sakramentów; pamiętajmy, że jest to czas naszej duchowej odnowy, czas zaufania Panu Bogu  -  bez Jego woli nic się nie dzieje. Od kilku dni jest poprawa epidemiczna i w kościele może być więcej osób.

 

 1. Intencje mszalne /na tablicy ogłoszeń przed kościołem/.
 2. Echo katolickie – zachęcamy do lektury naszej diecezjalnej gazety; jest pod chórem lub u ministrantów na dworze.
 3. Do chorych jeździmy na waszą prośbę; prosimy o telefony – umówimy się na konkretny dzień i godzinę.
 4. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na utrzymanie parafii  / BS.  KORNICA   nr. 30 8035 0000 0000 1094 2000 0010 / Jesteśmy wdzięczni wszystkim ofiarodawcom za każde wsparcie / osobiście, do puszki przy gazetach czy na konto parafii /. 
 5. Pandemia utrudnia wielu osobom praktyki religijne. Pamiętajmy, że codziennie / nie tylko w niedzielę / jest msza św. / 7:00 i 18:00 /; przed mszą św. zawsze jest spowiedź św.; jest możliwość przyjęcia do swego serca Pana Jezusa w komunii św. – to nie musi być niedziela czy dopiero następne  rekolekcje; wiele osób lęka się tłoku – i słusznie; dlatego wykorzystujmy zwykłe dni; zapraszamy serdecznie.
 6. Transmisja mszy św. niedzielnej w Internecie ze mszy wieczorowej o godz. 17.00.
 7. Rozpoczęliśmy miesiąc maj i nabożeństwo maryjne; kościół – g.18:00 (w niedziele o g. 17:00 ) a w kaplicy – g.19:00.
 8. Krąg biblijny – we środę po mszy św. wieczorowej.
 9. We czwartek / 13 maja / - rozpoczynamy nabożeństwa „Fatimskie”, które będą do października; zapraszamy na g.18:00 do kościoła a do kaplicy na g.18:30.
 10. Od piątku – rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Św./ w trakcie naboż. majowego /.
 11. W sobotę / 15.V. / - obowiązkowe spotkania z dziećmi w ramach przygotowań do I Komunii św. O godz. 16:00 – kl. IIIa; o godz. 17:00 – kl. IIIb. Spotkania będą w kościele.
 12. W sobotę o godz. 19:00 – katecheza przygotowująca rodziców i rodziców chrzestnych / sala katechetyczna/.
 13. Niedziela / 16 maja / - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 14. Czas Komunii św. wielkanocnej – kończy się w Niedzielę Trójcy Św. Pamiętajmy o tym.
 15. W naszej dekanalnej parafii / Janów Podl. / cały czas  w III niedzielę miesiąca są spotkania dla narzeczonych a w II i IV niedzielę katechezy chrzcielne. Czas – po mszy św. o godz. 9:30.
 16. Wszystkim życzymy łaski zdrowia i pokoju serca.

 

 

.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych obostrzeń sanitarnych

Mając na uwadze zwiększającą się gwałtownie liczbę zakażeń koronawirusem i wprowadzone przez władze państwowe nowe obostrzenia sanitarne, dotyczące również udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Dz. U. z 2020 poz. 1829), a także w oparciu o Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października br. niniejszym informuję, że:

 1. Od dnia 17 października br. na mocy powyższego Rozporządzenia § 1 p. 6 b zostaje wprowadzony przepis, że „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku, gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1 z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”

W związku z powyższymi ograniczeniami, jak również mając na uwadze dobro duchowe wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam – do odwołania – ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej i osobom przebywającym na jej terenie.

 1. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane nie jest grzechem. Jednocześnie zobowiązuję osoby korzystające z dyspensy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie ze wspólnotą Kościoła poprzez uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie. Zachęcam – przy zachowaniu roztropności i wszystkich zaleceń sanitarnych – do udziału w Eucharystii
  w dni powszednie, kiedy gromadzi się zazwyczaj mniejsza ilość wiernych niż w niedzielę.
 2. Przypominam, o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz o obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta. Maseczek lub przyłbic winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych, zarówno duchowni jak i świeccy, w czasie liturgii i poza nią. Wyjątek dotyczy tylko kapłana, który przewodniczy liturgii, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.
 3. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, jeżeli o to proszą. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.
 4. W kwestii sakramentu pokuty przypominam, że właściwym miejscem jego sprawowania jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i większej odległości między penitentem
  a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchownych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.
 5. Mając na uwadze bezpieczeństwo kapłanów i wiernych zalecam, aby na czas, gdy parafie znajdują się w obszarze objętym strefą czerwoną, zostały zawieszone spotkania wszystkich grup parafialnych, odbywające się w salkach duszpasterskich.
 6. Informacje dotyczące organizowania na cmentarzach nabożeństw czy liturgii w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Bardzo proszę – w duchu odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób – o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych zaleceń. Proszę jednocześnie o ufną modlitwę, szczególnie przez przyczynę Matki Bożej Różańcowej i naszych Błogosławionych Męczenników z Pratulina, o powrót do zdrowia kapłanów oraz wiernych naszej diecezji zakażonych koronawirusem, o radość nieba dla zmarłych i pociechę dla ich najbliższych, a także o siły fizyczne i duchowe dla wszystkich, którzy poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej, a zwłaszcza dla pracowników służby zdrowia. Niech nadal w naszych kościołach, po każdej Mszy św., zanoszona będzie błagalna Suplikacja „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…”, a do modlitwy wiernych zostanie dołączone wezwanie o ustanie epidemii.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 881/2020

Siedlce, dnia 17 października 2020 r.

________________________________

Powyższy komunikat należy przekazać do wiadomości wiernym, zarówno podczas sprawowanych Mszy św. w dniu 18 października br., jak również umieścić je w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii.

 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo