`

Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczn

Ogłoszenia

 

 

KOMUNIKAT BISKUPA SIEDLECKIEGO KAZIMIERZA GURDY

 

 

W związku z trwającą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez organy państwowe kolejnymi ograniczeniami, w duchu odpowiedzialności za siebie i inne osoby, zarządzam, co następuje:

 

 1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane jedynie z uczestnictwem osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
 2. Ważną sprawą w kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi.
 3. Doceniając wartość modlitwy osobistej, zachęcam wiernych  zwłaszcza do adoracji Najświętszego Sakramentu w kościołach. Należy przy tym zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła pięciu.
 4. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej o powierzonych sobie wiernych. Przypominam jednak, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.
 5. Komunikat dotyczący wskazań liturgicznych odnośnie do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy czwartek.
 6. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 7. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędownictwu Matki Bożej Kodeńskiej i Błogosławionych Męczenników z Pratulina.

 

+ Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki                                                Siedlce, dnia 24 marca 2020 r.

 

 

5. IV. 2020

  Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

Przeżywamy trudny czas epidemii koronawirusa. Jest to wyzwanie społeczne a także dla nas katolików egzamin z naszej wiary; naszego zufania Panu Bogu i Matce Najśw.

Podporządkowujemy się zarządzeniom władzy państwowej i duchownej. Tylko nasza pokora wobec zagrożenia,nasz rozsądek i dyscyplina przyniosą pomoc i ratunek w tej walce z niebezpieczeństwem, którego w wielkiej mierze możemy uniknąć. Apelujemy o modlitwę / w kościele adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 15:00 /; w domu z rodziną; indywidualnie/. Księża – codziennie o godz.20:30 odmawiają w kościołach różaniec.

Niestety w dalszym ciągu możemy gromadzić się w świątyni tylko w liczbie 5 osób. Od mszy św. niedzielnej na ten czas epidemii jest dyspensa; możemy uczestniczyć we mszy św. korzystając z transmisji medialnych. Informacje ważne i bieżące są na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.

 

 1. Intencje mszalne /w gablocie przed kościołem/.
 2. Echo Katolickie.
 3. Do chorych jeździmy na waszą prośbę; prosimy o telefony – umówimy się na konkretną godzinę.
 4. Wszystkie spotkania grup parafialnych – zawieszone do odwołania.
 5. Codziennie – kościól jest otwarty od mszy św. porannej do wieczorowej /do g.18.00/.
 6. Codziennie – od godz. 15.00 do g.18.00 jest wystawiony Najśw. Sakrament i okazja do spowiedzi.  W KOŚCIELE  MOŻE BYĆ  NA MSZY ŚW. lub ADORACJI  TYLKO 5 OSÓB. Na mszę św. wchodzimy przez zakrystię; na adorację otwarte są główne drzwi; pamiętamy o dezynfekcji rąk /środki są przy obu wejściach/; poza wszelką wątpliwożcią – jeśli nie ma konieczności – pozostajemy w domu !!!. I gorąca prośba – nie dzwonimy do Policji z informacją, że dzieje się źle w kościele; my naprawdę zachowujemy dokładnie wszystkie rozporządzenia i polecenia państwowe i diecezjalne !!! .
 7. Codziennie – my – duszpasterze o godz. 20.30 odmawiamy różaniec św. w naszej świątyni a was prosimy o modlitwę w waszych domach, w waszych rodzinach o oddalenie zarazy wirusowej / taka jest intencja naszego codziennego różańca /.
 8. Rozpoczynamy Wielki Tydzień Męki Pańskiej; nie możemy być w kościele, ale media pomagają nam uczestniczyć w tych tajemnicach; jest wiele transmisji radiowych i telewizyjnych – korzystajmy z tego.
 9. Triduum Paschalne. Czwartek i Piątek – godz. 18:00; Wigilia Paschalna /sobota wieczór/  -  godz. 20.00. Pamiętamy o 5-ciu osobach w kościele, ale przecież można poczekać na zewnątrz i wejść, kiedy zwolni się miejsce.
 10. Jest dużo ogłoszeń związanych z zaistniałą sytuacją; są one na tablicy przed kościołem /godziny transmisji różnych nabożeństw, apele władz kościelnych, samorządowych i państwowych, informacje/. 
 11. Korzystajmy z tego trudnego czasu, by przeżywać nasze wielkopostne i nie tylko – nawrócenie. To okazja do wspólnej modlitwy, do troski o potrzebujących /szczególnie samotnych, starszych, schorowanych/; interesujmy się takimi osobami i roztropnie pomagajmy.
 12. Szczegółowe informacje na naszej parafialnej stronie internetowej.
 13. Niech Bóg zechce się zmiłować nad nami. Życzymy wszystkim Bożej łaski i mocy.

 

=======================================================

Rozporządzenie Biskupa Siedleckiego
KAZIMIERZA GURDY
na czas trwającej epidemii koronawirusa
oraz obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego

Trwająca w naszej Ojczyźnie sytuacja i wprowadzony stan epidemii sprawiają, że niemożliwe jest prowadzenie pracy duszpasterskiej, tak jak to się dzieje w zwyczajnych warunkach. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo każdego człowieka konieczne jest dostosowanie się do wymogów prawa państwowego oraz zaleceń władz kościelnych, mimo, że jest to bolesne i często niesie wiele trudności.
Bardzo dziękuję wszystkim Księżom za zrozumienie powagi sytuacji, solidarność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, organizowanie adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia i dyżur w konfesjonale, a także za umożliwienie wiernym łączności z kościołem parafialnym poprzez transmisje za pośrednictwem Internetu Mszy św. i nabożeństw oraz różnych form rekolekcji i konferencji. Wiernym Świeckim zaś wyrażam wdzięczność za modlitwę oraz za wyrozumiałość i współpracę w tym, byśmy mogli zminimalizować niebezpieczeństwo rozszerzania się epidemii.
W dniu 19 marca i 25 marca br., na polecenie Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret w sprawie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. Dnia 21 marca br. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowała wskazania dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. W oparciu o te dokumenty, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., (Dz. U. z 2020 r., poz. 522), podtrzymując decyzje zawarte w poprzednich zarządzeniach, postanawiam, co następuje:
1. Ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane udzielona wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej oraz przebywającym na jej terytorium, obowiązuje do odwołania. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie przypominam, że wierni korzystający z dyspensy są zobowiązani do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.
2. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę, dlatego bardzo proszę, aby Msze św. były sprawowane jedynie z ewentualnym uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy św. (maksymalnie 5 osób). Na drzwiach kościoła należy wywiesić stosowną informację.
3. W związku z powyższym bardzo proszę o jednoczenie się na modlitwie poprzez środki społecznego przekazu. Wyrażam wdzięczność wszystkim duszpasterzom, którzy zatroszczyli się o organizację transmisji Mszy św. ze swoich kościołów parafialnych
i zalecam - w miarę możliwości - o organizowanie takich transmisji w pozostałych kościołach.
4. Msze św. mogą być sprawowane wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i cmentarnych. W domach zakonnych Msze św. mogą się odbywać jedynie bez udziału wiernych świeckich.
5. W ciągu dnia kościoły powinny być otwarte, aby wierni mieli możliwość ich nawiedzenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.
6. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, zalecam, aby zawiesić tradycyjne comiesięczne i przedświąteczne wizyty u chorych. Pamiętać jednak trzeba o tym, że gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia sakramentów św., kapłan nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. Kapelani w szpitalach winni stosować się rygorystycznie do zarządzeń władz szpitalnych.
7. Na tablicach ogłoszeń, na drzwiach kościoła, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych należy umieścić stosowne informacje o możliwości korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
8. Stosownie do norm zawartych w kan. 964 § 1-2 KPK właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). Sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, bez wątpienia stanowi ową uzasadnioną przyczynę odstępstwa od przywołanego przepisu prawa. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i większej odległości między penitentem a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchownych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.
9. Informuję, że Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, przechodzącym kwarantannę, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii, z dnia 19 marca 2020 r.). Szczegółowe warunki zyskania tego odpustu są zawarte w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, zamieszczonym na stronie internetowej naszej diecezji.
10. Odnośnie celebracji obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego należy stosować się do norm zawartych we „Wskazaniach Biskupa Siedleckiego dotyczących Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego” stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Nie należy zatem wprowadzać własnych inicjatyw duszpasterskich i pobożnościowych.
11. Udział wiernych w celebracji Triduum Paschalnego, jak i adoracji przy tzw. Ciemnicy i Grobie Pańskim jest ograniczona przepisami państwowymi (maksymalnie 5 osób, poza sprawującymi posługę).
12. W parafiach nie należy błogosławić wody w Wielką oraz organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku obrzęd ten ma mieć charakter liturgii domowej, modlitwa błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny powinna być poprowadzona przez ojca lub matkę, ewentualnie inną dorosłą osobę (tekst modlitwy znajduje się w załączniku nr 2). Proszę Księży Proboszczów o rozpowszechnienie tego tekstu wśród parafian.
Trwając na modlitwie i ufając w Boże miłosierdzie wszystkim z serca błogosławię.
BISKUP SIEDLECKI
L. dz. 227/2020
Siedlce, dnia 26 marca 2020 r.