`

Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie (por. Ps 95, 7-8)